Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5171/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hàng tài trợ, hàng quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Số hiệu: 5171/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 28/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5171/TCHQ-KTTT
V/v kiểm tra hàng tài trợ, hàng quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Hiện nay có một số Công ty nước ngoài gửi hàng tài trợ cho các tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Các Công ty nước ngoài có yêu cầu được quyền quảng cáo thương mại ở các hoạt động thể dục, thể thao trong nước. Ngày 22/10/2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5090/TCHQ-KTTT trả lời Uỷ ban Thể dục thể thao, Sở Thể dục thể thao Hà Nội về việc các lô hàng tài trợ nhập khẩu theo hợp đồng tài trợ có Điều kiện không phải là hàng quà tặng, không phải là hàng viện trợ không hoàn lại và không thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu, và không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Công văn này được gửi tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất.

Qua theo dõi, Tổng cục Hải quan nhận thấy một số Công ty có hoạt động tài trợ thương mại đang hỏi về thủ tục tiếp nhận miễn thuế hàng quà tặng cho các tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

Để tránh gian lận, chuyển đổi loại hình nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan để được hưởng chế độ xét miễn thuế nhập khẩu, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Quán triệt việc thu thập đầy đủ thông tin ở tất cả các khâu nghiệp vụ liên quan trước khi xét miễn thuế nhập khẩu, xác định chính xác loại hình nhập khẩu, thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn hiện hành về việc xét miễn thuế nhập khẩu;

- Bộ phận kiểm tra sau thông quan lập sổ theo tình hình miễn thuế nhập khẩu hàng quà biếu, tặng (đối tượng tặng, đối tượng được tặng, số lần tặng, trị giá tặng, loại hàng hoá tặng...) để phát hiện, chống gian lận dưới mọi hình thức.

- Đồng thời ban hành Quyết định miễn thuế nhập khẩu mà đối tượng thụ hưởng là cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí Ngân sách cấp phát, phải gửi Quyết định này đến Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), cơ quan chủ quản cấp trên, UBND tỉnh, thành phố nơi đối tượng đó trực thuộc để phối hợp và theo dõi thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5171/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hàng tài trợ, hàng quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.821
DMCA.com Protection Status