Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 516/GSQL-GQ1 năm 2017 kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 516/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 516/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Tổ chức Jetro - Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Phòng 1403 Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM)

Trả lời công văn số VHO170210-001 ngày 10/02/2017 của Tổ chức Jetro về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP không quy định, hướng dẫn cụ thể về thủ tục miễn, số lượng được coi là hàng mẫu. Về vấn đề này, tại Quyết định số 2026QĐ-TTg ngày 17/11/2015 phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn Điểm đ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định về hàng mẫu nhập khẩu được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm để áp dụng thống nhất (thủ tục miễn, số lượng được coi là hàng mẫu...). Do vậy, đề nghị quý Tổ chức liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể.

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Quyết định 2026/QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp, đôn đốc và kiến nghị các Bộ quản lý chuyên ngành sớm sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để quý Tổ chức biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 516/GSQL-GQ1 năm 2017 kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


822

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184