Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 516/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 516/BTC-TCT
V/v Hoá đơn thuế GTGT kê khai chậm

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 1790/HHVN-TCKT ngày 8/12/2008 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: "Thuế đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; thời gian kê khai tối đa là ba tháng, kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh..." và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành Luật, ngày 3/7/2008 Bộ Tài chính có công văn số 7740/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn đối với hoá đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm quá 03 tháng thì không được kê khai khấu trừ

Căn cứ vào các qui định nêu trên thì chứng từ nộp thuế GTGT của tàu Vinalines Sky do Tổng công ty Hàng hải nhập khẩu kê khai chậm quá 03 tháng không được kê khai khấu trừ thuế đầu vào; số tiền thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm, Tổng công ty Hàng hải được hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định (con tàu doanh nghiệp nhập khẩu).

Bộ Tài chính thông báo để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 516/BTC-TCT ngày 13/01/2009 về việc hoá đơn thuế GTGT kê khai chậm do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!