Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5134/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5134/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu linh kiện điện tử, phụ tùng xe máy cũ qua cửa khẩu phụ, lối mở

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 820/HQHG-NV ngày 14/9/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xuất khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử và phụ tùng xe máy đã qua sử dụng qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện theo quy định hiện hành (Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương và công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Trường hợp Bộ Thương mại Trung Quốc có Công hàm gửi Sở Công Thương tỉnh Hà Giang phản ánh về tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc hoặc qua các cửa khẩu phụ, lối mở sang Trung Quốc thì Cục Hải quan tỉnh đề nghị Sở Công Thương tỉnh Hà Giang báo cáo Bộ Công Thương xem xét chỉ đạo hoặc phối hợp các Bộ, ngành liên quan cùng xem xét chỉ đạo thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Vụ TMMN) (để p/h);
- UBND tỉnh Hà Giang (Sở Công Thương);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5134/TCHQ-GSQL ngày 25/09/2012 về xuất khẩu linh kiện điện tử, phụ tùng xe máy cũ qua cửa khẩu phụ, lối mở do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.904

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!