Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5129/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5129/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2070/HQTP-NV không đề ngày của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế đối với máy móc thiết bị mượn gia công và cho mượn bị cháy không còn sử dụng được. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xác định số máy móc, thiết bị cháy không còn giá trị sử dụng của Công ty Dệt Việt Thắng đúng là máy móc, thiết bị thuê mượn của phía nước ngoài thuộc hợp đồng gia công đã ký với nước ngoài và việc tiêu hủy số máy móc, thiết bị này đúng theo quy định tại Khoản 4, Điều 35 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính thì đồng ý không truy thu thuế đối với số máy móc đã bị cháy nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.



Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GSQL (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5129/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với máy móc thiết bị mượn gia công và cho mượn bị cháy không còn sử dụng được

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!