Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5128/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5128/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2006

Kính gửi:

Chi nhánh công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng
(139 Tôn Đức Thắng – Hà Nội)
Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 01/CV-TCHQ ngày 18/9/2006 của Chi nhánh Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng về việc xin được giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống KT559 và Hệ thống QLRR ngày 23/10/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Chi nhánh Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng (MST: 0400100390008) hiện có nợ thuế quá 90 ngày các tờ khai số: 96/NKD ngày 15/4/2003, 255/NKD ngày 31/12/2002, 252/NKD ngày 30/12/2002, 249/NKD ngày 27/12/2002, 1712/NKD ngày 27/9/2002 tại Cục Hải quan Hà Nội. Đây là số tiền thuế truy thu của các lô hàng bộ ly hợp, hộp số, linh kiện phụ tùng động cơ xe máy do Điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu. Hiện Tổng cục đang tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét xử lý.

Trong thời gian chờ giải quyết, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan để xem xét cho phép Chi nhánh Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến hết 31/12/2006, với Điều kiện:

- Phải có cam kết xử lý dứt Điểm số nợ thuế, sau khi có quyết định cuối cùng của Tổng cục Hải quan.

- Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác. Các lô hàng mới phát sinh đủ Điều kiện nhập khẩu, đồng thời nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5128/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xin được giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!