Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5127/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 5127/TCHQ-KTTT
V/v: Tái xuất xe ôtô chở khách

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1849/HQHN-NV ngày 18/09/2006 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc đề nghị của Công ty TNHH Đá quý Thế giới xin tái xuất 34 chiếc xe ôtô chở khách đã làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan tỉnh Phú Thọ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định, thì việc cho tái xuất hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, thành phố giải quyết theo quy định. Thủ tục tái xuất thực hiện theo quy định tại Điểm XIV, Mục 2, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế:

- Xác định cụ thể số xe đã cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc, nếu đem sử dụng có thời gian lưu hành tại Việt Nam, khi tái xuất thì áp dụng được hoàn thuế theo giá trị sử dụng còn lại quy định tại Điểm 9.1 và 9.2, Mục I, Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

- Số xe còn lại nếu chưa đem sử dụng, lưu hành tại Việt Nam, còn để trong kho bảo quản, khi tái xuất được hoàn lại thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, nếu đáp ứng đầy đủ các Điều kiện tại Điểm 8.1 và 8.2, Mục I, Phần E, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Trường hợp chưa nộp thuế ở khâu nhập khẩu thì không phải nộp thuế, thanh Khoản thuế theo quy định.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan tỉnh Phú Thọ thực hiện theo đúng hướng dẫn trên và có báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5127/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2006 về việc xin tái xuất 34 chiếc xe ôtô chở khách đã làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan tỉnh Phú Thọ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!