Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 509/TCHQ-KTTT về việc xin ân hạn nộp thuế đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 509/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 509/TCHQ-KTTT
V/v Thời gian ân hạn thuế đối với hàng nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH SIAMP
Khu phố 3, phường Hiệp Phú - Quận 9 –TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số BTC2004-01KP ngày 25/11/2004 của Công ty TNHH SIAMP về việc xin ân hạn nộp thuế đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/06/2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2581/TCHQ-KTTT hướng dẫn xử lý hồ sơ xét hoàn hoặc không thu thuế loại hình nhập NLSXXK, theo hướng dẫn tại công văn này thì: Trường hợp đến thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế nhưng do chưa có đủ hồ sơ vì thiếu chứng từ thanh toán hoặc chứng từ thanh toán chưa phù hợp với nội dung của hợp đồng và các giấy tờ tài liệu khác có liên quan thì Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ vào hồ sơ thực tế và giải trình của doanh nghiệp, xác định rõ nguyên nhân chưa có hoặc thiếu chứng từ dẫn đến việc chậm nộp hồ sơ để quyết định thời hạn phải nộp thuế đối với lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu tiếp theo (275 ngày hay 30 ngày).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn trên và Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để giải quyết đề nghị của doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu VT (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 509/TCHQ-KTTT về việc xin ân hạn nộp thuế đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116