Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2581TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2581 TCHQ/KTTT
V/v hướng dẫn xử lý hồ sơ xét hoàn hoặc không thu thuế loại hình nhập NLSXXK

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 2 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ công văn số 240 TC/TCT ngày 19 tháng 1 năm 2000 của Bộ Tài chính về việc bổ sung chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ khi xét hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng đầu tư, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý bộ hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK) như sau:

1. Đến thời hạn nộp hồ sơ theo quy định tại điểm 3 mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT/BTC doanh nghiệp SXXK có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho cơ quan Hải quan. Khi nhận được hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế của doanh nghiệp, cơ quan hải quan phải tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì có văn bản xác nhận đã nhận đủ bộ hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế gửi doanh nghiệp. Trong thời gian cơ quan hải quan làm thủ tục thanh, quyết toán lô hàng, doanh nghiệp được hưởng thời hạn nộp thuế là 275 ngày. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế của các doanh nghiệp, cơ quan Hải quan phải hoàn thành việc thanh khoản để ra quyết định không thu thuế hoặc hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế của doanh nghiệp chưa đầy đủ theo quy định thì cơ quan hải quan phải có thông báo chính thức bằng văn bản cho doanh nghiệp những loại giấy tờ còn thiếu đồng thời trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ trong một thời hạn nhất định (do cơ quan hải quan quy định nhưng thời hạn quy định này không quá 30 ngày).

2. Trường hợp đến thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế nhưng do chưa có đủ hồ sơ vì thiếu chứng từ thanh toán hoặc chứng từ thnh toán chưa phù hợp với nội dung của hợp đồng và các giấy tờ tài liêu khác có liên quan thì Cục trưởng Cục Hải quan căn cứ vào hồ sơ thực tế và giải trình của doanh nghiệp, xác định rõ nguyên nhân chưa có hoặc thiếu chứng từ dẫn đến việc chậm nộp hồ sơ để quyết định thời hạn phải nộp thuế đối với lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để SXXK tiếp theo (275 ngày hay 30 ngày).

Hồ sơ để Cục trưởng Cục Hải quan xem xét quyết định thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để SXXK tiếp theo bao gồm:

- Công văn giải trình của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do chưa có chứng từ thanh toán.

- Hợp đồng xuất khẩu hàng hoá và phụ lục hợp đồng (nếu có).

- Các văn bản hoặc thông báo của chủ hàng nước ngoài liên quan đến việc thay đổi hình thức thanh toán hoặc chậm thanh toán...

- Cam kết của doanh nghiệp về thời gian cụ thể sẽ nộp hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế nguyên liệu, vật tư SXXK cho cơ quan Hải quan.

- Doanh nghiệp không có nợ thuế, trừ nợ thuế của lô hàng nhập nguyên liệu, vật tư SNNK chưa được thanh khoản với cơ quan hải quan.

Đến thời hạn doanh nghiệp cam kết nộp bộ hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế mà doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan thì bị truy thu thuế, phạt chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định đồng thời điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế cho lô hàng đã được hưởng thời gian nộp thuế từ 275 ngày tháng 30 ngày.

3. Đến thời hạn phải nộp hồ sơ đề nghị không thu thuế hoặc hoàn thuế mà doanh nghiệp không nộp hồ sơ thì áp dụng thời hạn nộp thuế là 30 ngày đối với các lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thực hiện thống nhất đồng thời niêm yết công khai công văn này tại địa điểm làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp biết. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn bổ sung.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2581 TCHQ/KTTT ngày 04/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý hồ sơ xét hoàn hoặc không thu thuế loại hình nhập NLSXXK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!