Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5089/TCHQ-KTTT ngày 22/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường các biện pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2004

Số hiệu: 5089/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5089/TCHQ-KTTT
V/v tăng cường các biện pháp để hoàn thành KH năm 2004

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố

 

Tính đến ngày 15/10/2004 việc thực hiện kế hoạch thu thuế toàn ngành mới đạt được 33.830 tỷ đồng bằng 73,54% kế hoạch được giao. Để đạt được chỉ tiêu 46.000 tỷ đồng trong thời gian còn lại của năm 2004, ngành Hải quan phải thu Ngân sách ít nhất 12.170 tỷ đồng, tỷ lệ khá cao so với những tháng đầu năm 2004.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2004, tiếp theo công văn số 3130/TCHQ-KTTT ngày 8/7/2004 về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác thu thuế XNK, Tổng cục yêu cầu các Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ sau đây:

1/ Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thu Ngân sách:

- Trên cơ sở kế hoạch thu thuế đầu năm và căn cứ tình hình thực tế 10 tháng qua, Cục Hải quan tỉnh, thành phố đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch từ cấp đội, chi cục, Cục; Tổng kết các kinh nghiệm tốt, làm rõ các nguyên nhân làm chưa tốt; phân bổ lại chỉ tiêu thu thuế quý IV năm 2004 trên cơ sở mức độ hoàn thành kế hoạch của từng cấp (ví dụ: đơn vị nào đã hoàn thành kế hoạch thì giao thêm chỉ tiêu, đơn vị nào mức độ hoàn thành thấp thì điều chỉnh giảm); phát động phong trào thi đua động viên toàn Cục thực hiện được chỉ tiêu thu ngân sách với các biện pháp triển khai có hiệu quả.

- Rà soát lại các nguồn thu tiềm ẩn trong đơn vị, đối với các khoản thu đã xác định rõ thì tìm biện pháp để thu kịp thời cho ngân sách (truy thu về ô tô, xe máy, kết quả kiểm tra sau thông quan,  sau giám định...); hàng bắt lậu đang tồn kho cần phối hợp với các cơ quan hữu quan nhanh chóng xử lý; Đẩy nhanh việc thông quan hàng hoá còn nằm ở nhà ga, kho cảng (bố trí công chức làm thêm giờ, kiểm tra nhắc nhở doanh nghiệp khai báo và làm thủ tục Hải quan...) những lô hàng tồn đọng quá lâu phải phối hợp với  Cảng vụ để xử lý theo quy định.

2/ Tăng cường công tác thu nợ thuế, không để nợ mới phát sinh:

- Giải quyết dứt điểm nợ đọng: Cần có cách làm cụ thể cho từng loại hình nợ đọng như doanh nghiệp giải thể, phá sản, doanh nghiệp chây ỳ, bỏ trốn... Ví dụ: Đối với Doanh nghiệp đã giải thể, cần tìm đến Ban giải thể của công ty để đề nghị trích tiền trả nợ thuế cho Hải quan. Trường hợp Doanh nghiệp không còn tiền để trả nợ thuế thì gửi báo cáo lên Tổng cục để xử lý. Đối với các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, bỏ trốn thì phối hợp với cơ quan Công an để xử lý. Đối với các trường hợp chây ỳ thì đề nghị đơn vị kiểm tra xác định chính xác số nợ thuế của Doanh nghiệp, đề nghị Ngân hàng thu hộ tiền thuế, nếu Doanh nghiệp không còn tiền trong tài khoản thì báo cho cơ quan có liên quan như Cục Thuế địa phương, Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan Công an để phối hợp thu đòi.

- Thu hồi nợ đọng cần lưu ý không để phát sinh nợ mới;

+ Đối với những tờ khai sắp đến hạn nộp thuế thì phải có văn bản hoặc qua điện thoại nhắc nhở doanh nghiệp nộp thuế đúng hạn.

+ Đối với những doanh nghiệp có nguy cơ nợ đọng thuế cao như những doanh nghiệp TNHH mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, nếu đến làm thủ tục thì phải thông báo cho các Chi cục và các phòng nghiệp vụ Chống buôn lậu, Kiểm tra sau thông quan để phối hợp theo dõi không để doanh nghiệp bỏ trốn hoặc chây ỳ không nộp thuế đúng hạn.

3/ Về công tác kiểm tra trị giá tính thuế:

Việc kiểm tra trị giá tính thuế là biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với các hiện tượng gian lận thuế qua giá, đảm bảo nguồn thu NSNN và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý trị giá tính thuế.

Kiểm tra trị giá tính thuế phải thực hiện theo đúng quy định về kiểm tra xác định trị giá tính thuế ban hành kèm theo quyết định số 733/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 19 tháng 7 năm 2004 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Trong quá trình triển khai tham vấn để đạt được hiệu quả cao yêu cầu các Cục Hải quan phải tổ chức tham vấn có trọng điểm tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ gian lận cao và các doanh nghiệp thường xuyên vi phạm trong lĩnh vực thuế, Hải quan, tránh tổ chức tham vấn tràn lan. Chú ý cử cán bộ tham vấn theo chuyên ngành (hoá chất, máy móc thiết bị...) nhằm nâng cao chất lượng tham vấn. Trong quá trình tổ chức tham vấn nghiêm cấm các hành vi lợi dụng thẩm quyền tham vấn để gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cục trưởng Hải quan chỉ đạo các bộ phận tiếp nhận đăng ký tờ khai khi phát hiện hiện tượng bất thường như: Các doanh nghiệp đổ dồn đăng ký làm thủ tục tại cửa khẩu cho một loại mặt hàng có trị giá và thuế suất cao, nhưng giá khai báo quá thấp thì sử dụng các dữ liệu thông tin về giá, về thuế suất để kịp thời xử lý theo đúng quy định, trong trường hợp cần thiết cần báo cáo Tổng cục Hải quan để có hướng giải quyết.

4/ Về các mặt công tác khác:

4.1. Công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu: Bộ phận sau thông quan cần hỗ trợ tích cực cho việc hoàn thành kế hoạch thu bằng cách tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với những lô hàng có dấu hiệu giảm giá, kiểm tra các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất - xuất khẩu. Cần có biện pháp và kế hoạch để tăng cường việc kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra sau thông quan. Công tác chống buôn lậu cần tập trung triển khai trong những tháng giáp tết, đặc biệt chú ý đến những đầu mối kinh doanh, tiêu thụ những mặt hàng tiêu dùng như rượu , bia, thuốc lá...

4.2. Công tác kiểm hoá, xác định mã số thuế suất: Trong những tháng cuối năm hàng tiêu dùng phục vụ Tết, có thuế suất cao sẽ nhập khẩu về nhiều. Đây là yếu tố tăng thu cho Ngân sách, vì vậy yêu cầu các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác kiểm hoá, xác định chính xác số lượng, mô tả chi tiết chủng loại hàng hoá nhập khẩu, đảm bảo phân loại hàng hoá đúng và thống nhất trong toàn đơn vị và trong toàn ngành. Cần bố trí cán bộ có đạo đức, kỷ luật, trình độ chuyên môn tốt làm công tác kiểm hoá vì đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc thu đúng, thu đủ thuế ở khâu sau:

4.3. Công tác hiện đại hoá: Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hoá quy trình thủ tục Hải quan tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp và thu hút đầu tư, từ đó tăng nguồn thu cho Ngân sách.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp nêu trên./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5089/TCHQ-KTTT ngày 22/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường các biện pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210