Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 508/TCHQ-KTTT về việc tăng cường biện pháp đôn đốc chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 508/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 01/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 508/TCHQ-KTTT
V/v: tăng cường biện pháp đôn đốc chống nợ đọng thuế XNK

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Nghị định 54/CP ngày 28/8/1993, Nghị định 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ.
Căn cứ Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.
Căn cứ danh sách các đơn vị nợ thuế qúa hạn phải cưỡng chế tháng 12/99 của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Tạm thời ngừng làm thủ tục hải quan cho các lô hàng nhập khẩu của các đơn vị có tên trong danh sách kèm theo công văn này, cho đến khi các đơn vị nộp đủ số nợ thuế, nợ phạt, nợ thu quá hạn phải cưỡng chế.

2. Tăng cường các biện pháp đôn đốc chống nợ đọng thuế theo nội dung công văn số: 1403/TCHQ-KTTT ngày 29/4/1998 của Tổng cục Hải quan.

3. Kiểm tra, rà soát lại danh sách các đơn vị nợ thuế tại địa phương, nếu doanh nghiệp nào vẫn còn nợ thuế, nợ phụ thu, nợ phạt phải cưỡng chế (trên 10 triệu đồng) mà không có tên trong danh sách theo công văn này, thì kịp thời báo cáo về Tổng cục (Cục KT-TT-XNK) để thực hiện cưỡng chế.

4. Thực hiện các biện pháp bảo quản số liệu theo quy định của Ngành và không đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công văn này thay thế công văn số: 172/TCHQ-KTTT ngày 13/1/2000 của Tổng cục Hải quan. Những văn bản Tổng cục Hải quan cho giải tỏa cưỡng chế còn hiệu lực thì tiếp tục thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc yêu cầu báo cáo ngay về Tổng cục để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTTT (NH)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC KT-TT-XNK
Hỏa Ngọc Tâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 508/TCHQ-KTTT về việc tăng cường biện pháp đôn đốc chống nợ đọng thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76