Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5076/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp đăng ký lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5076/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5076/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp đăng ký lại

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn.
(37 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. HCM).

 

Trả lời công văn số KAPS/09066 ngày 06/8/2009 của Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn về thuế nhập khẩu đối với Dự án doanh nghiệp đăng ký lại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 10775/BTC-CST về việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp đăng ký lại. Tổng cục Hải quan phôtô công văn số 10775/BTC-CST nêu trên và gửi kèm theo công văn này để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, triển khai thực hiện. Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh một số điểm như sau:

- Theo trình bày của Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn, thì Công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 1601/GP ngày 19/6/1996. Tại điểm 5a Giấy phép đầu tư có ghi "Công ty Liên doanh được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phụ tùng, các phương tiện sản xuất kinh doanh (gồm cả phương tiện vận chuyển) và các vật tư nhập khẩu vào Việt Nam để đầu tư xây dựng có bản hình thành Công ty). Bộ Thương mại đã có công văn số 9703/TM-XNK ngày 27/9/1997; theo đó: Bộ Thương mại đồng ý để Công ty Liên doanh Kumho Sài Gòn được nhập khẩu máy móc, thiết bị khách sạn, vật tư xây dựng, trang bị nội thất, phương tiện vận chuyển để hình thành tài sản cố định của Công ty Liên doanh. Đối với xe tải, xe ôtô con (dưới 24 chỗ ngồi) không thuộc diện miễn thuế theo Nghị định số 12/CP, vì vậy phải nộp thuế theo quy định. Ngày 12/10/2007 Công ty đăng ký lại tại Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000338 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Căn cứ khoản 1, Điều 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ thì "doanh nghiệp đăng ký lại kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại." tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi quy định tại Giấy phép đầu tư số 1601/GP nêu trên.

- Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, thì:

+ Trường hợp Giấy phép đầu tư cấp trước 01/01/2006 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm xét duyệt Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế thì cơ quan Hải quan sẽ giải quyết miễn thuế theo Danh mục đã được cấp (nếu doanh nghiệp chưa nhập khẩu thì nhập khẩu từ đầu hoặc mới nhập khẩu một phần thì cho nhập khẩu nốt phần còn lại theo đúng quy định của Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư với điều kiện Danh mục hàng hoá đã được xét duyệt còn hiệu lực phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư).

+ Trường hợp chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế thì doanh nghiệp phải tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện miễn thuế khi đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu với cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

+ Các trường hợp nhập khẩu hàng hoá trước ngày công văn số 10775/BTC-CST ngày 28/7/2009 của Bộ Tài chính đã nộp thuế nhập khẩu, Công ty không đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế theo quy định, thì không đủ điều kiện và đáp ứng đủ hồ sơ để được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sài Gòn được biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5076/TCHQ-KTTT ngày 24/08/2009 về thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp đăng ký lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88