Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 505/TCHQ-KHTC xử lý vướng mắc trong việc sử dụng tờ khai nguồn gốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 505/TCHQ-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 505/TCHQ-KHTC
V/v xử lý vướng mắc trong việc sử dụng tờ khai nguồn gốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Qua phản ánh của các doanh nghiệp, cơ quan Hải quan, thuế về vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Sau khi thống nhất với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện giải quyết vướng mắc trong các khâu về thủ tục tờ khai nguồn gốc xe ô tô và xe gắn máy nhập khẩu trước ngày 01/01/2010 nhưng chưa hoàn thành thủ tục Hải quan như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp đã mua tờ khai nguồn gốc do Tổng cục Thuế in, phát hành tại Cục Thuế địa phương từ ngày 31/12/2009 trở về trước:

- Cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ nhập khẩu và ký xác nhận hoàn thành thủ tục Hải quan theo mẫu tờ khai nguồn gốc cũ để doanh nghiệp làm các bước tiếp theo theo quy định.

- Tờ khai do doanh nghiệp khai báo bị hỏng, khai sai… thì cơ quan Hải quan thu hồi tờ khai cũ để quản lý và thanh hủy theo chế độ quy định, đồng thời bán tờ khai mới để doanh nghiệp sử dụng.

2. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu từ ngày 31/12/2009 trở về trước nhưng sang năm 2010 mới mua tờ khai nguồn gốc:

Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố yêu cầu doanh nghiệp có công văn đề nghị, lấy xác nhận của Cục Thuế (nơi được quy định địa phận các khu vực bán tờ khai tại Cục Thuế) là chưa mua tờ khai nguồn gốc để làm cơ sở bán tờ khai mới do Tổng cục Hải quan phát hành cho doanh nghiệp sử dụng.

Đối với các lô hàng nhập khẩu từ ngày 01/01/2010 trở đi thì cơ quan Hải quan bán tờ khai nguồn gốc mẫu mới để doanh nghiệp sử dụng theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Khi bán tờ khai nguồn gốc, cán bộ Hải quan cần ghi rõ trên tờ khai Hải quan (bản gốc) là đã bán tờ khai nguồn gốc theo seri, từ số … đến số để quản lý, đồng thời mở sổ theo dõi tại Cục Hải quan và doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Bộ Công an;
- Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH (để phối hợp);
- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC (5b).  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 505/TCHQ-KHTC xử lý vướng mắc trong việc sử dụng tờ khai nguồn gốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.235
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203