Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5047/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5047/TCHQ-GSQL
V/v: giải quyết vướng mắc về C/O mẫu D
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 5367/HQHP-PNV-T1 ngày 21/10/2005 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chữ ký trên C/O mẫu D số 6469/JKT/06/2005 do Indonesia cấp:

Danh sách mẫu chữ ký và tên của người có thẩm quyền ký C/O mẫu D của Indonesia, trong đó có ông JIMMY.P đã được Văn phòng Tổng cục Hải quan sao gửi cho Cục Hải quan các địa phương theo công văn số 1478/TCHQ-VP ngày 20/04/2005.

2. Về C/O mẫu D lô hàng bánh quy:

Theo quy chế xuất xứ CEPT ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại, C/O mẫu D có dòng chữ “Issued Retroactively” là C/O cấp sau, được cấp sau thời điểm xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp C/O lô hàng bánh quy có dòng chữ trên nhưng được cấp trước thời điểm xuất khẩu là mâu thuẫn với quy chế xuất xứ CEPT.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện thủ tực từ chối C/O mẫu D theo đúng quy định tại Điều 7(e),(f) Phần D Phụ lục 2 Quy chế xuất xứ CEPT trên đây, Điểm 3 Mục III Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/07/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5047/TCHQ-GSQL ngày 29/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc về C/O mẫu D

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9