Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5040/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5040/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô Matiz, xe gắn máy nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/CV-D&K ngày 13/9/2006 của Công ty TNHH TM XNK D&K khiếu nại về việc áp giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Matiz, công văn số 01/CV-TCHQ/06 ngày 14/10/2006 của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Phát và công văn số 17/CV-UDI ngày 28/9/2006 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đô thị khiếu nại việc áp giá tính thuế mặt hàng xe gắn máy nhập khẩu qua Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Qua nghiên cứu hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 về quy trình kiểm tra xác định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan thì việc xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Cục trưởng Cục Hải quan địa phương.

Trong khi kiểm tra dữ liệu, Tổng cục Hải quan đã có một số công văn đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng xem xét lại việc xác định một số mặt hàng và đề nghị Cục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Tổng cục.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số doanh nghiệp khiếu nại việc Hải quan Hải Phòng xác định lại giá tính thuế nhưng không nêu rõ lý do và tính hợp lý của mức giá đưa ra.

Để thực hiện đúng quy định, Tổng cục Hải quan xin chuyển các công văn của doanh nghiệp và đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng làm việc, giải thích rõ cho doanh nghiệp nếu đã đủ cơ sở kết luận về giá, có công văn trả lời doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý, còn khiếu nại lên Tổng cục Hải quan thì Hải quan Hải Phòng báo cáo cụ thể việc thực hiện quy trình và hồ sơ của các trường hợp này để Tổng cục có ý kiến chỉ đạo phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và căn cứ thẩm quyền của mình đã được quy định để trả lời khiếu nại cho doanh nghiệp./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5040/TCHQ-KTTT ngày 24/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc áp giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Matiz, xe gắn máy nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!