Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5036/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5036/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe Bus NK 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan TP. Hồ Chí  Minh 

Trả lời công văn số: 3101/HQTP-TGTT ngày 19/9/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe Bus Hyundai Aero Space nhập khẩu tại tờ khai số: 964/NKDO/KV3-1 ngày 07/9/2006. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra kỹ hồ sơ lô hàng nhập khẩu, nếu xác định lô hàng xe Bus Hyundai Aero Space nhập khẩu tại tờ khai số: 964/NKDO/KV3-1 ngày 07/9/2006 của Công ty TNHH TM-DV-XD Việt Uy nhập khẩu cùng thời điểm, cùng phương thức và điều khoản thanh toán, mở  cùng 1 L/C và tu chỉnh L/C so với lô hàng xe Bus nhập khẩu tại tờ khai số: 129/NKDO/KV3-1 ngày 15/2/2006; số: 198/NKDO/KV3-1 ngày 09/3/2006 như báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì xác định giá tính thuế trên cơ sở mức giá tính thuế đã áp dụng đối với các tờ khai 129/NKDO/KV3-1 ngày 15/2/2006; số: 198/NKDO/KV3-1 ngày 09/3/2006 để đảm bảo tính thống nhất đồng thời chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sau thông quan kèm theo các cơ sở nghi vấn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5036/TCHQ-KTTT ngày 24/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe Bus Hyundai Aero Space nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!