Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 503/TCHQ/KTTT về việc thanh khoản tờ khai hàng tạm nhập - tái xuất của dự án đầu tư cải tạo và sản xuất Công ty gang thép Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 503/TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 503/TCHQ-KTTT
V/v: Thanh khoản tờ khai hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Công ty Gang thép Thái Nguyên

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4035/CV-CLH ngày 10/8/2004 của Bộ Công nghiệp và công văn số 1076/T-GT3 ngày 02/8/2004 của Công ty Gang thép Thái Nguyên về việc thanh khoản tờ khai hàng tạm nhập - tái xuất của dự án đầu tư cải tạo và sản xuất Công ty gang thép Thái Nguyên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 12/6/2000 tại Bắc Kinh;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 9/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo NCKT dự án đầu tư cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty gang thép Thái Nguyên (khoản 1.9 Điều 1);

Căn cứ công văn số 1816 TC/TCT ngày 6/3/2001 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho dự án cải tạo Công ty Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ công văn số 4941 TM/ĐT ngày 5/12/2001 của Bộ Thương mại về việc xác nhận danh mục máy móc thiết bị, dụng cụ trang bị lao động tạm nhập - tái xuất và không tái xuất để phục vụ dự án cải tạo và mở rộng sản xuất của Công ty gang thép Thái Nguyên:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan đường sắt ga Yên Viên kiểm tra toàn bộ hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai số 01/TN ngày 23/4/2001 và tờ khai số 02/TN ngày 8/5/2001, đối chiếu với Danh mục kèm theo công văn số 4941 TM/ĐT ngày 5/12/2001 của Bộ Thương mại để xác định hàng hóa phải tái xuất và không tái xuất. Trên cơ sở đó giải quyết thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với số hàng hóa không tái xuất theo quy định tại khoản 1.9 Điều 1 Quyết định số 860/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thanh khoản các tờ khai tạm nhập - tái xuất nêu trên theo đúng quy định.

Trường hợp số vật tư, thiết bị, dụng cụ tạm nhập không tái xuất đã được miễn thuế nhập khẩu, không sử dụng vào dự án cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên thì sẽ bị xử lý truy thu thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công ty Gang thép Thái Nguyên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục;
- Chi cục HQ Yên Viên;
- Lưu: VP; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 503/TCHQ/KTTT về việc thanh khoản tờ khai hàng tạm nhập - tái xuất của dự án đầu tư cải tạo và sản xuất Công ty gang thép Thái Nguyên do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108