Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5017/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng “Hyd Crane” và chính sách quản lý liên quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5017/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 28/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5017/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Hyd Crane” và chính sách quản lý liên quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam.
(Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số S04-080-17-094 ngày 05/06/2017 của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Công ty) đề nghị được hướng dẫn phân loại và các chính sách quản lý đối với 02 mặt hàng dự định nhập khẩu đã qua sử dụng có tên gọi, đặc điểm và model gồm: “Hyd Crane” (25 ton), model: KR25H-V7; “Hyd Crane” (25 ton), model: GR250N-2. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại

Nội dung công văn và tài liệu kèm theo (chỉ có các thông số kỹ thuật) không mô tả, chi tiết đặc điểm của hai mặt hàng. Tên và model của mặt hàng nêu tại công văn nêu trên không trùng khớp với tên và model của mặt hàng tại các tài liệu kèm theo. Cụ thể, tài liệu kèm theo là tài liệu của 2 mặt hàng có tên và model gồm: Rough terrain Crane, model: GR250N; Rough terrain Crane, model: SR-250R (không có tài liệu mặt hàng model KR25H-V7 như nêu tại công văn). Hình ảnh chụp mặt hàng có model: SR-250R (model không được nêu tại công văn). Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại theo quy định.

Tuy nhiên, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính thì nhóm 87.05 bao gồm “Xe chuyên dùng, có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng đchở người hay hàng hóa (ví dụ, xe cứu hộ, xe cần cu, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, xe quét đường, xe phun tưới, xe sửa chữa lưu động, xe chiếu chụp X-quang)”.

Do vậy, đề nghị Công ty đối chiếu các thông tin liên quan đến hàng hóa dự định nhập khẩu với nội dung nêu trên đphân loại, xác định mã số và khai báo đúng theo quy định.

2. Về các chính sách quản lý liên quan

Trường hợp 2 mặt hàng “Hyde Crane” được xác định là “xe cần cẩu”, có mã số 8705.10.00, đề nghị Công ty căn cứ các quy định sau để thực hiện:

- Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ có quy định mặt hàng “xe cần cẩu” có mã HS 8705.10.00 thuộc Phụ lục I là loại mặt hàng chuyên dùng hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông được phép nhập khẩu (theo quy định tại điểm A mục 6 Phần II Phụ lục I của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP).

- Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 của của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải có quy định “xe cần cẩu” có mã HS 8705.10.00 thuộc danh mục, hàng hóa nhóm 2 bắt buộc phải chng nhận và công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng theo quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để phân loại và xác định mã số cụ thể cho từng mặt hàng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hi quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT,TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5017/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng “Hyd Crane” và chính sách quản lý liên quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243