Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5015/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu bị cháy của Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5015/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 20/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5015/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2326/HQBD-TXNK ngày 10/9/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu bị cháy của Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ đã quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng và điều kiện được miễn, giảm, không thu thế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng; hồ sơ thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Trường hợp theo trình bày tại công văn số 2326/HQBD-TXNK nêu trên, Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam không cung cấp được các loại hồ sơ, sổ sách kế toán, sổ sách theo dõi nhập xuất tồn kho nguyên phụ liệu, thành phẩm,… Vì vậy không đáp ứng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 237/2009/TT-BTC nêu trên, do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện thu thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNXK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5015/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu bị cháy của Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.155
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69