Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5014/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5014/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời một số nội dung về giá tính thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1716/HQBRVT-TGTT ngày 29/7/2009; công văn số 1448/HQBRVT-TGTT ngày 29/6/2009 báo cáo vướng mắc trong thực hiện công tác giá tính thuế và công văn số 1717/HQBRVT-TGTT ngày 29/7/2009 về việc phân cấp tham vấn giá của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau.

1/ Về việc người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

2/ Đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu do có đặc thù riêng và đã có Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể, nên trường hợp nêu tại điểm 2 công văn số 1448/HQBRVT-TGTT ngày 29/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu áp dụng theo quy định tại tiết 3.4 khoản 3 điều 5 mục II Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/09 của Bộ Tài chính.

3/ Việc phân cấp tham vấn trị giá tính thuế: Để nâng cao hiệu quả công tác tham vấn và phù hợp với việc phân cấp chung của toàn ngành, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ phân cấp tham vấn cho Chi cục đối với những nhóm hàng ngoài danh mục quản lý rủi ro về giá của Tổng cục Hải quan quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5014/TCHQ-KTTT ngày 21/08/2009 về việc trả lời một số nội dung về giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.197

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!