Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 501/TCT/NV3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 501/TCT/NV3

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 501 TCT/NV3 NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng công ty than Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3338/CV-VP ngày 27-12-2001 của Tổng Công ty than Việt Nam đề nghị được quy định chi tiết tên mặt hàng rượu vang Bungaria sản xuất do Tổng công ty nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Bảng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10-10-2001, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 198/2000/QĐ-BTC ngày 11-12-2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; thì: Mặt hàng rượu là mặt hàng thuộc Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu, khi nhập khẩu doanh nghiệp phải tính và nộp thuế theo mức giá tính thuế tối thiểu quy định. Việc Tổng công ty than đề nghị chi tiết theo xuất xứ có thể dẫn đến phản ứng của một số quốc gia về việc phân biệt đối xử trong quan hệ thương mại và không phù hợp với nguyên tắc xây dựng Bảng giá tính thuế tối thiểu của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty than Việt Nam được biết và thực hiện nộp thuế đối với mặt hàng rượu vang Bungaria sản xuất theo mức giá quy định cho nhóm "rượu vang loại khác".

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 501/TCT/NV3 ngày 24/01/2002 của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!