Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 501/BTTTT-CNTT năm 2018 về cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 501/BTTTT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 13/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/BTTTT-CNTT
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Phúc đáp công văn số 1164/VPCP-DMDN ngày 01/02/2018 của quý Văn phòng về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Công ty Samsung), B Thông tin và Truyền thông có một số ý kiến như sau:

- Theo Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, tại khoản 9, Điều 1 quy định: “Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại Quan hệ trao đổi hàng hóa được sản xuất các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu”;

- Theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 86 và điểm d khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính thì hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ doanh nghiệp chế xuất mà thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu.

Do vậy, doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa khi thực hiện quan hệ trao đổi hàng hóa thiết bị thu phát sóng phải có giấy phép nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. Công ty Samsung có hoạt động xuất, nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện nói chung, cần căn cứ vào quy định của Thông tư 18/2014/TT-BTTTT để được cấp phép nhập khẩu.

Trên đây là một số nội dung trả lời kiến nghị của Công ty Samsung, Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi quý Văn phòng tham khảo, tng hp.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Thành Hưng;
- Cục Viễn thông (để p/h);
- Cục Tần số (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (8).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 501/BTTTT-CNTT năm 2018 về cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


198
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44