Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5008/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5008/TCHQ-KTTT
V/v tiếp nhận hàng quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Công ty Sunrise & Co. (Pte) Ltd.
No.06-03 Prime Centre, 53 Quang Trung, Hà Nội

Trả lời công văn không số ngày 18/8/2004 của Văn phòng đại diện Công ty Sunrise & Co. (Pte) Ltd về việc để nghị hướng dẫn tiếp nhận miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về các vấn đề Công ty hỏi tại công văn không số ngày 18/8/2004 (đối tượng, định mức, thẩm quyền, thủ tục hồ sơ xét miễn thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng) được hướng dẫn cụ thể tại Điểm 4 - Mục II - Phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam được biếu, tặng phải thực hiện thủ tục hồ sơ yêu cầu xét miễn thuế gửi đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá để giải quyết (riêng trường hợp hàng quà biếu, tặng quy định tại Điểm 4.3.1, 4.3.2. - Mục II - Phần D Thông tư 87/2004/TT-BTC do Tổng cục Hải quan giải quyết). Trường hợp hàng hoá là quà biếu, quà tặng do các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải đảm nhận vận chuyển và làm thủ tục hải quan phải có giấy uỷ quyền của tổ chức, cá nhân được biếu tặng cho doanh nghiệp vận tải đảm nhận vận chuyển và làm thủ tục hải quan.

Công ty có thể tìm hiểu Thông tư này tại:

- Website của Hải quan Việt Nam: . customs. gov.vn; hoặc

- Công báo ngày 15/9/2004; hoặc

- Cuốn sách “Hệ thống văn bản pháp luật về thuế xuất nhập khẩu và hải quan năm 2004 - 2005” do Nhà xuất bản Tài chính phát hành tháng 10/2004.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng đại diện Công ty Sunrise & Co. (PTe) Ltd biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5008/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2004 ngày 19/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc tiếp nhận hàng quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!