Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 50/BXD-VLXD hướng dẫn việc xuất khẩu cát trắng silic thu hồi đã qua chế biến của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 50/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn việc xuất khẩu cát trắng silic thu hồi đã qua chế biến của Công ty TNHH Quan Minh

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quan Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 236/VB-QM ngày 12/9/2011 của Công ty TNHH Quan Minh về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic thu hồi đã qua chế biến. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 3736/UBND-CN ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh và số 2416/BXD-VLXD ngày 30/11/2010 của Bộ Xây dựng đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty TNHH Quan Minh xuất khẩu các sản phẩm cát trắng silic thu hồi và qua chế biến, làm tăng giá trị khoáng sản, đạt tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, từ việc thực hiện các dự án nạo vét, thông luồng phát triển kinh tế ở các xã Quan Lạn, Ngọc Vừng, Đông Xá, Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/01/2011, tại văn bản số 714/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã nêu rõ “việc xuất khẩu cát trắng silic theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; cát thải sau khi thu hồi cát trắng chỉ sử dụng trong nước, không xuất khẩu”.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho phép Công ty TNHH Quan Minh đầu tư dự án nhà máy chế biến cát trắng silic tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn tại Giấy chứng nhận đầu tư số 22221000057 ngày 26/7/2011.

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (gọi tắt là Thông tư 18) và các văn bản quy định của Chính phủ hiện nay, thì chủng loại nguyên liệu cát trắng silic đã qua chế biến không thuộc đối tượng cấm hoặc hạn chế xuất khẩu.

Theo quy định tại danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Phụ lục 1) của Thông tư 18, thì đối với các sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến thành các sản phẩm (có hàm lượng SiO2 ≥ 99%) để phục vụ các ngành công nghiệp kính, thủy tinh, cát khuôn đúc v.v… được phép xuất khẩu.

Như vậy, sản phẩm cát trắng silic của Công ty TNHH Quan Minh thu hồi, đã qua chế biến thành các sản phẩm làm tăng giá trị khoáng sản, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 18 được phép xuất khẩu.

Trong quá trình xuất khẩu cát trắng silic được thu hồi, Công ty TNHH Quan Minh phải ưu tiên cát trắng silic phục vụ nhu cầu trong nước và cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ với địa phương, quy định của nhà nước khi xuất khẩu. Đồng thời, Công ty TNHH Quan Minh có trách nhiệm báo cáo việc xuất khẩu cát trắng silic đối với UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Trong quá trình nạo vét thu hồi cát trắng silic, Công ty TNHH Quan Minh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về vị trí, kỹ thuật, an toàn, bảo vệ môi trường, quy mô v.v… đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt; tuân thủ sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty TNHH Quan Minh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu VP, VLXD, 7.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 50/BXD-VLXD hướng dẫn việc xuất khẩu cát trắng silic thu hồi đã qua chế biến của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quan Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199