Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4994/TCT-HT về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam và bảng kê của hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4994/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4994/TCT-HT
V/v Trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau
(Địa chỉ: 969 Lý Thường Kiệt, Phường 6 TP/Cà Mau)

 

Trả lời công văn số 40/CV-CT ngày 30/09/2008 của Công ty CP XNK nông sản thực phẩm Cà Mau (Công ty) hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam và bảng kê của hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất và kê khai nộp thuế:

Căn cứ quy định tại điểm 2.1.3, khoản 2, mục II Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam; điểm 1.4, điểm 1.5, khoản 1, mục VI, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; mục I, mục II, phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

Theo giải trình của Công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau tại công văn số 40/CV-CT ngày 30/09/2008, số 37/CV-CT ngày 10/9/2008; trường hợp Công ty chi trả cho người hoa hồng môi giới cho người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

- Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam có giấy tờ chứng minh là cá nhân được phép hành nghề độc lập (bao gồm: Giấy phép hành nghề độc lập, chứng nhận đăng ký thuế hoặc mã số thuế do nước mà cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú ban hành) thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ trước khi chi trả cho cá nhân này và thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC .

- Đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam không có giấy tờ chứng minh là cá nhân được phép hành nghề độc lập thì: Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 25% trên tổng số tiền chi trả (theo mẫu 03/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC) và kê khai, nộp thay vào ngân sách nhà nước, Công ty không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân nước ngoài.

2. Về bảng kê của Hồ sơ hoàn thuế:

Tại khoản 2, mục I, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Mục II, phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu;

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì Bảng kê hình thức thanh toán, số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chỉ cần chữ ký và ghi rõ họ tên của Giám đốc, đóng dấu công ty trên bảng kê và tự chịu trách nhiệm về bảng kê đó; trên bảng kê này không cần phải có chữ ký xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm Cà Mau biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cà Mau;
- Vụ PC;
- Ban CS, PC;
- Lưu VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4994/TCT-HT về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam và bảng kê của hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211