Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4993/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4993/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006

Kính gửi

-Tổng Công Ty Khánh Việt
(Đ/C: 84 hùng vương, tp. Nha trang, tỉnh khánh hòa)
-Công Ty Tnhh Mitsuba M-Tech Việt Nam
(Đ/C: Kcx Long Bình, tp. Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 418/TCT ngày 18/9/2006 của Tổng công ty Khánh Việt,

công văn số 796/06/CV-MMVC ngày 3/10/2006 của Công ty TNHH MITSUBA M-TECH Việt Nam tại KCN Long Bình-Biên Hòa-Đồng Nai phản ánh vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh theo loại hình chuyển cửa khẩu, nhưng các Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ công văn số 3640/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2006 không cho phép chuyển cửa khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng có được chuyển cửa khẩu?

Trả lời: Tại gạch đầu dòng thứ 6, Điểm 2 bảng tổng hợp giải đáp về thủ tục hải quan ban hành kèm theo công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 quy định: "Chỉ được phép chuyển cửa khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng phục vụ trực tiếp sản xuất của chính doanh nghiệp nhập khẩu về nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất của doanh nghiệp đã được Cục trưởng Cục Hải quan kiểm tra, quyết định thành lập địa điểm này theo quy định tại Điểm 3,II, Mục II Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC. Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để kinh doanh trực tiếp (đưa ra thị trường tiêu thụ ngay) thì không được phép chuyển cửa khẩu".

Theo hướng dẫn này, thì đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất, không phải là nhập khẩu kinh doanh thương mại (đưa ra thị trường tiêu thụ ngay) thì được chuyển cửa khẩu.

2. Một số vấn đề khác, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 4650/TCHQ-GSQL ngày 4/10/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Cục HQ Đồng Nai;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4993/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh theo loại hình chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!