Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4971/BTC-TCHQ về việc thay đổi mã số hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4971/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4971/BTC-TCHQ
V/v thay đổi mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0034/BCT-KH ngày 02/01/2009 của Bộ Công Thương về việc thay đổi mã số hàng hóa của một số mặt hàng theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) so với mã số hàng hóa của các mặt hàng cùng loại trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

- Đối với những mặt hàng có mã số hàng hóa thay đổi như trên, khi làm thủ tục hải quan cơ quan Hải quan kiểm tra, xác định tên hàng chi tiết không thay đổi, chỉ thay đổi mã số hàng hóa so với mã số ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì cho phép doanh nghiệp (các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối trên cơ sở mã số hàng hóa theo quy định của Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa) nhập khẩu để đảm bảo doanh nghiệp được thực hiện các quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Khi xem xét hàng hóa phải cấp phép theo Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành phải đối chiếu cả tên hàng và mã số hàng hóa.

- Về thuế nhập khẩu thực hiện theo biểu thuế hiện hành.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để biết);
- Cty TNHH điện tử SAMSUNG VINA (quận Thủ Đức, TP. HCM);
- Cty TNHH SONY Electronics Việt Nam (quận Bình Thạnh, TP. HCM);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4971/BTC-TCHQ về việc thay đổi mã số hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.655
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92