Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4952 TCHQ/KTTT ngày 08/10/2002 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục XNK hàng hoá

Số hiệu: 4952 TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Đức Thành
Ngày ban hành: 08/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4952 TCHQ/KTTT
V/v Làm thủ tục XNK hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

 - Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ
(89 Láng Hạ - Hà Nội)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 2063/FPT-FBP ngày 27/9/2002 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT) về việc xin làm thủ tục XNK hàng hóa, Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty hiện còn nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Nội, số tiền: 685.677.000 đồng. Đây là số nợ của các lô hàng thiết bị, linh kiện tin học và thiết bị thông tin phục vụ an ninh quốc phòng mà Công ty nhập khẩu uỷ thác cho Bộ Công an đang làm thủ tục miễn thuế tại Bộ Tài chính.

Căn cứ điểm 2 công văn số 652/CP-KTTT ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng một số biện pháp cưỡng chế.

Trong khi chờ giải quyết, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh XNK, Tổng cục đồng ý tạm thời để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/11/2002, với điều kiện:

- Trước khi mở tờ khai nhập khẩu Công ty phải chứng minh số nợ thuế nêu trên thuộc các tờ khai là hàng an ninh quốc phòng được xét miễn thuế.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu và Công ty không có nợ quá hạn của các lô hàng kinh doanh khác.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội có trách nhiệm đôn đốc Công ty sớm giải quyết dứt điểm số nợ thuế hàng an ninh quốc phòng nêu trên.

Tổng cục thông báo để Công ty biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KT TT XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Đức Thành

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4952 TCHQ/KTTT ngày 08/10/2002 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục XNK hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.821
DMCA.com Protection Status