Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 495CV/NN-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Kim Giao
Ngày ban hành: 04/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 495 CV/NN-CN
V/v nhập khẩu gà giống bố mẹ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH chăn nuôi Việt Nam

Sau khi xem xét hồ sơ kèm theo công văn số 0409-01/CPĐN-NN/04 ngày 21/4/2004 của Công ty TNHH chăn nuôi Việt Nam về việc xin nhập khẩu gà giống bố mẹ từ Malaysia, Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến như sau:

1. Giống gà ROSS có tên trong Danh mục giống vật nuôi được nhập khẩu, ban hành kèm theo QĐ số 58/2001/QĐ-BNN-KNKL ngày 23/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hồ sơ đăng ký nhập khẩu của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành. Cục Nông nghiệp đồng ý để Công ty được nhập khẩu 115.000 gà giống bố mẹ hướng thịt giống ROSS 01 ngày tuổi từ Malaysia, trong đó 100.000 gà dòng mái và 15.000 gà dòng trống.

2. Thời gian nhập khẩu: tháng 6/2004. Cảng nhập: Sân bay Tân Sơn Nhất,Tp. Hồ Chí Minh.

3. Công ty phải thực hiện đầy đủ những quy định về quản lý giống tại Nghị định số 14/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ vê Quản lý giống vật nuôi và những quy định về kiểm dịch tại Pháp lệnh Thú y./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 495 CV/NN-CN ngày 04/05/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu gà giống bố mẹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.841

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128