Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4948/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4948/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế ô tô

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1194/HQQN-TGTT ngày 04/10/2006 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc xin hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng xe TOYOTA LAND CRUISER 4.2 TD VX sản xuất năm 2006, chạy Diezel mới 100% nhập khẩu.Về vấn đề này Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Qua tra cứu dữ liệu giá chào bán trên mạng tại trang WEB http://autos.yahoo.com/newcars có mặt hàng tương tự: Xe ô tô Toyota Land Cruiser V8 sản xuất năm 2006, chạy Diezel, dung tích 4.7, do Nhật Bản sản xuất với giá Invoice là 49.100 USD/c.

2. Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ thẩm quyền, nguyên tắc xác định giá đã quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để xác định giá theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4948/TCHQ-KTTT ngày 19/10/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xin hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng xe TOYOTA LAND CRUISER 4.2 TD VX sản xuất năm 2006, chạy Diezel mới 100% nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!