Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4940/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Thu
Ngày ban hành: 18/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4940/TCHQ-KTSTQ
V/v Tái xuất dầu, mỡ nhờn nhóm mã 2710 vào khu chế xuất

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra việc tạm nhập mặt hàng dầu, mỡ nhờn các loại, nhóm mã 2710 sau đó tái xuất cho các doanh nghiệp trong Khu chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất trong Khu công nghiệp, Tổng cục Hải quan (Cục kiểm tra sau thông quan) phát hiện thấy một số vấn đề sau:

- Một số Chi cục hải quan quản lý Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất không mở tờ khai nhập khẩu đối ứng cho các tờ khai tái xuất, không thực hiện việc quản lý hải quan, thanh khoản cho các lô hàng nhập khẩu này;

- Chưa thu thuế bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu mặt hàng dầu các loại nhóm mã 2710 theo quy định.

Căn cứ Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường; Công văn 1199/BTC-TCT ngày 30/01/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Giao Chi cục KTSTQ thực hiện truy thu thuế bảo vệ môi trường đối với các lô hàng dầu, mỡ nhờn các loại, nhóm mã 2710 của các doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2012 đến nay. Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ) theo 2 mẫu báo cáo kèm theo, trước ngày 15/10/2012 để theo dõi, tổng hợp;

2. Kịp thời chấn chỉnh công tác nghiệp vụ và việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất. Báo cáo việc thực hiện về Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ) để theo dõi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục GSQL, Thuế XNK (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thu

 


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

 

 

Mẫu báo cáo số 1
(Kèm theo công văn số 4940 ngày 18/9/2012)

Stt

Tên DN chế xuất/mã số thuế

Tên hàng nhập khẩu

Mã HS

Số lượng NK theo đơn vị tính khai báo

Số lượng quy đổi ra lit

Số thuế BVMT truy thu

Tờ khai nhập khẩu đối ứng

Giấy chứng nhận đầu tư ghi là DNCX

 

 

 

 

 

 

 

Không

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

 

 

Mẫu báo cáo số 2
(Kèm theo công văn số 4940 ngày 18/9/2012)

Stt

Tên DN chế xuất/mã số thuế

Tên hàng nhập khẩu

Mã HS

Số lượng NK

Số lượng quy đổi ra lít

Số thuế BVMT truy thu

Giấy chứng nhận đầu tư ghi là DNCX

 

 

 

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4940/TCHQ-KTSTQ ngày 18/09/2012 về tái xuất dầu, mỡ nhờn nhóm mã 2710 vào khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.133

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!