Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4931/TCHQ-TXNK năm 2017 thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4931/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4931/TCHQ-TXNK
V/v thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1138/HQBRVT-GSQL ngày 09/5/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế quy định tại Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Điều 29, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;

Căn cứ công văn số 3764/VPCP-KTTH ngày 17/4/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ công văn số 5158/BTC-TCHQ ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn s 1138/HQBRVT-GSQL nêu trên.

1. Tổng cục Hải quan đồng ý về việc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 07 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, cấp 01 bản chính cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro để trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí năm 2017 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro theo Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, công văn số 3764/VPCP-KTTH ngày 17/4/2017 của Văn phòng Chính phủ và số 5158/BTC-TCHQ ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính.

Việc trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Cách ghi một số nội dung trên Phiếu theo dõi trừ lùi như sau:

a) Tại nội dung trích yếu: ghi “Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế”;

b) Tại nội dung 1 của Phiếu theo dõi trừ lùi: ghi “Danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 5158/BTC-TCHQ ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính”;

c) Tại nội dung ký tên, đóng dấu: ghi “Cơ quan Hải quan nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi”.

3. Trường hợp hết ngày 31/12/2017, chưa nhập khẩu hết số lượng hàng hóa theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế ban hành kèm theo công văn số 5158/BTC-TCHQ thì Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện thu hồi Phiếu theo dõi trừ lùi đã cấp và thông báo với cơ quan hải quan trên toàn quốc dừng làm thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế ban hành kèm theo công văn số 5158/BTC-TCHQ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Ph
áp chế - Bộ TC;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
(để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4931/TCHQ-TXNK năm 2017 thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


506

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91