Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4928/TCHQ-KTTT về miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4928/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4928/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quốc tế Đông Thăng Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/CV-ĐT ngày 26/7/2009 của Công ty TNHH MTV Quốc tế Đông Thăng Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩu hàng tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ; Điều 102 Thông tư  79/2009/TT-BTC ngày 04/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: trường hợp của Công ty TNHH MTV Quốc tế Đông Thăng Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư theo trình bày tại công văn số 38/CV-ĐT ngày 26/7/2009 của Công ty thì tại thời điểm mở tờ khai nhập khẩu Công ty không nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan Hải quan theo quy định, đăng ký tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh đầu tư và đã nộp thuế. Vì vậy, hàng hóa nhập khẩu của Công ty không được miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Quốc tế Đông Thăng Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh (để t/hiện);
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG   
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4928/TCHQ-KTTT ngày 18/08/2009 về miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251