Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4924/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nắp lon được xóa nợ thuế nhập khẩu truy thu

Số hiệu: 4924/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4924/TCHQ-KTTT
V/v: thuế GTGT nắp lon NK được xóa nợ
thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH Red Bull
  (Xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
  - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 01/11/2005/CV ngày 02/11/2005 của Công ty TNHH RED BULL về thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nắp lon được xóa nợ thuế nhập khẩu truy thu theo Quyết định số 3246/QĐ-BTC ngày 22/09/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng bị truy thu thì cơ quan hải quan không hoàn lại số thuế đã nộp. Công ty sẽ được khấu trừ khi quyết toán thuế giá trị gai tăng đầu ra với cơ quan thuế địa phương.

2. Trường hợp Công ty chưa nộp số thuế giá trị gia tăng bị truy thu, thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng được xóa nợ thuế nhập khẩu try thu nói trên, tính lại số thuế giá trị gia tăng phải nộp trên cơ sở số thuế nhập khẩu thực tế phải nộp của các lô hàng đó và thu theo số đã tính lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH RED BULL biết và phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (5 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4924/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng của các lô hàng nắp lon được xóa nợ thuế nhập khẩu truy thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158