Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4919TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế lô xe mô tô dùng cho cảnh sát giao thông Hà Nội

Số hiệu: 4919TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4919TCHQ/KTTT
V/v:xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Các cục hải quan tỉnh, thành phố
- Công ty giao nhận kho vận ngoại thương
(13 - Lý Nam Đế - Hà Nội)


Trả lời công văn 653/VTR-XNK ngày 18/10/2005 của Công ty giao nhận kho vận ngoại thương về việc giải tỏa cưỡng chế lô xe mô tô dùng cho cảnh sát giao thông Hà Nội. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty giao nhận kho vận ngoại thương (MST: 0100107317) hiện còn nợ thuế nhập khẩu, thuế VAT tại Cục Hải quan Hà Nội, số tiền: 2.187.249.000 đ. Đây là số nợ lô hàng 20 xe chuyên dùng phục vụ cho cảnh sát giao thông, hiện Tổng cục Hải quan đang trình Bộ miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong trường hợp lô hàng chờ giải quyết thủ tục miễn thuế.

Trong thời gian Tổng cục Hải quan trình Bộ xử lý số nợ thuế trên, Tổng cục Hải quan cho phép Công ty giao nhận kho vận ngoại thương được tiếp tục tạm thời làm thủ tục XNK hàng hóa cho đến khi có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính, với điều kiện: Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty giao nhận kho vận ngoại thương biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục XNK để được giải quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để được hướng dẫn tiếp.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4919TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế lô xe mô tô dùng cho cảnh sát giao thông Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158