Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4899/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị miễn khoản phạt chậm nộp lô hàng rượu sâm panh và ôtô tạo tài sản cố định

Số hiệu: 4899/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4899/TCHQ-KTTT
V/v: Phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty rượu Sâm Panh Matxcơva
(Số 5 Đường 16A Khu công nghiệp Biên Hòa II - Đồng Nai)
- Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/05-CV ngày 02/07/2005 của Công ty Rượu sâm panh về việc kiến nghị miễn khoản phạt chậm nộp lô hàng rượu sâm panh và ôtô tạo tài sản cố định theo các tờ khai nhập khẩu số 1147NĐT ngày 22/11/1995 và số 609 ngày 08/02/1996 tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các lô hàng nhập khẩu trước ngày 15/10/1998 bị truy thu thuế nhập khẩu do nguyên nhân khách quan thì thuộc đối tượng xét miễn truy thu thuế nhập khẩu theo Điểm 2 Mục I Thông tư 06/1999/TTLĐ-TC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính. Ngày 19/08/2004 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3893/TCHQ-KTTT hướng dẫn về bộ hồ sơ và thủ tục xét miễn truy thu thuế. Trường hợp của Công ty Rượu sâm panh Matxcơva đã nộp thuế, còn nợ phạt chậm nộp. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thầnhphó Hồ Chí Minh xem xét hồ sơ trường hợp đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế của Công ty theo quy định, nếu thuộc đối tượng được xét miễn phạt chậm nộp thì có văn bản phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến truy thu và nêu rõ ý kiến đề xuất của Cục về việc này.

Kèm theo công văn này, Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ hồ sơ vụ việc (do doanh nghiệp gửi Tổng cục Hải quan) để rà soát, thẩm định lại theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Rượu sâm panh Matxcơva biết và thực hiện lập hồ sơ xin miễn phạt theo hướng dẫn của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4899/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị miễn khoản phạt chậm nộp lô hàng rượu sâm panh và ôtô tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.113

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159