Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4882/TCHQ-TXNK năm 2017 hướng dẫn thép hình chữ H và chữ I do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4882/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4882/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thép hình chữ H và chữ I

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm định Hải quan và các chi cục trực thuộc.

Ngày 24/4/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2749/TCHQ-TXNK hướng dẫn thép hình chữ H và chữ I. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 5490/BCT-QLCT ngày 21/6/2017, để thống nht tiêu chí phân biệt thép hình chữ H và chữ I, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để phân biệt 02 loại thép hình chữ H và thép hình chữ I, đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2749/TCHQ-TXNK ngày 24/4/2017.

Trường hợp thông tin tại Chú giải chi tiết HS khác thông tin tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về thép hình chữ H và chữ I thì thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN về thép hình chữ H và chữ I theo ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 5490/BCT-QLCT , cụ thể:

- TCVN 7571-15:2006 - Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I - Kích thước và đặc tính mặt cắt; và

- TCVN 7571-16:2017 - Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H - xuất bản lần 2.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục QLCT (Bộ Công thương);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục KTSTQ, Vụ Thanh tra-Kiểm tra, Cục ĐTCBL (đ phi hợp);
- Lưu: VT, TXNK - PL - Nhung
(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4882/TCHQ-TXNK năm 2017 hướng dẫn thép hình chữ H và chữ I do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174