Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4881/TCHQ-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4881/TCHQ-ĐT
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác và buôn bán gỗ Sưa (Huê mộc vàng)

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

 

Thực hiện nội dung tại công văn số 4153/BCĐ-TW ngày 20/7/2007 của Ban chỉ đạo 127/TW về việc triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác và buôn bán gỗ Sưa (Huê mộc vàng) tên khoa học là Dalbergia tonkinensis theo đính chính tại văn bản số: 42/TTGV ngày 08/8/2007 của Ban Chỉ đạo 127/TW thì loại gỗ này thuộc Nhóm I - ngành Mộc lan thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về “quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm”.

Trong thời gian vừa qua đã có một số vụ vi phạm và lợi dụng việc kiểm soát chưa chặt chẽ của các Ngành để buôn lậu gỗ Sưa (Huê mộc vàng) “Đặc biệt trong thời gian gần đây vì hám lợi nên nhiều nông dân Việt Nam đang tổ chức tìm kiếm và khai thác gỗ Sưa (Huê mộc vàng) bán cho thương nhân nước ngoài”. Để kịp thời ngăn chặn và phát hiện xử lý những hành vi khai thác, buôn lậu gỗ Sưa. Tổng cục yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát tăng cường các công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện các hành vi xuất - nhập lậu gỗ Sưa (Huê mộc vàng) qua các cửa khẩu, trong địa bàn kiểm soát Hải quan, khi phát hiện vụ việc phải tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng khác tăng cường rà soát, thu thập thông tin, để kịp thời ngăn chặn những hành vi khai thác và buôn lậu gỗ Sưa qua địa bàn quản lý.

- Tham mưu cho chính quyền địa phương nơi những khu vực, địa bàn có thể xảy ra việc khai thác, buôn lậu gỗ Sưa làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ tài nguyên quý, hiếm của quốc gia.

2. Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, thu thập thông tin liên quan, tổ chức tuần tra kiểm soát, phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi khai thác và buôn lậu gỗ Sưa ra nước ngoài để xử lý nghiêm theo pháp luật

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Cục Điều tra chống buôn lậu triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo tại văn bản này. Kết quả phát hiện và xử lý đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan qua Cục Điều tra chống buôn lậu (P1), số Fax 04 8730 400.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Ban 127-TW;
- Vụ GSQL (để p/h);
- Lưu VT, ĐT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4881/TCHQ-ĐT ngày 24/08/2007 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác và buôn bán gỗ Sưa (Huê mộc vàng) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!