Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4880/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4880/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4880/TCHQ-KTTT
V/v trả lời CV 443 ngày 26.7.2007.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Phước

Trả lời công văn số 443/HQBP-NV ngày 26/7/2007 của Cục Hải quan Bình Phước về việc hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp được tính lại thuế nêu tại Điểm 3.5 Mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì:

Quy định tại điểm (3.5) mục I Thông tư 45/2007/TT-BTC thực chất là trường hợp được chậm nộp C/O, trong thời gian chậm nộp C/O tạm tính thuế theo thuế suất MFN, sau khi bổ sung C/O nếu hợp lệ sẽ tính lại thuế theo thuế suất ưu đãi đặc biệt. Như vậy, về thủ tục cho phép chậm nộp C/O, bổ sung C/O thực hiện theo quy định hiện hành về chậm nộp, bổ sung chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; về thuế: đây không phải là trường hợp xét hoàn thuế mà là tính lại thuế, nếu người nộp thuế đã nộp thuế theo mức thuế suất MFN thì ra quyết định hoàn thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa được hoàn theo đúng hướng dẫn tại Điểm 5 Mục IV Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan Bình Phước biết và thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ tỉnh, TP (để thực hiện thống nhất).
- Lưu VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4880/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112