Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4865/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4865/TCHQ-KTTT    
V/v xác định thuế truy thu xe ngoại giao chuyển nhượng       

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng tới Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội và xin phúc đáp văn thư số 251/2008 ngày 8/8/2008 của Đại sứ quán gửi Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc xác định thuế truy thu chiếc xe ôtô chuyển nhượng như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1 mục I, điểm 1 mục II phần H Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì:

- Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định.

- Căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất, tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế

- Các trường hợp mua xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu ban đầu thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế thì khi thay đổi mục đích sử dụng phải nộp thuế theo mức thuế suất của xe đã qua sử dụng theo quy định tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng… Từ ngày 1/5/2006 thì áp dụng mức thuế tuyệt đối quy định tại quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ..

Đối chiếu với các quy định trên thì trường hợp chiếc xe ôtô 5 chỗ Toyota Crown, dung tích 2.997cc, sản xuất tại Nhật năm 2007 mới 100% đã được Ngài Li Jiazhong nhập khẩu mới đăng ký sử dụng từ ngày 20/02/1998 sau khi hết nhiệm kỳ công tác chuyển nhượng lại cho Đại sứ quán Trung Quốc theo tờ khai Hải quan số 65/N/PMD ngày 14/9/2005 và nay chuyển nhượng cho Ô. Nguyễn Việt Hưng là đối tượng không được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp thuế truy thu theo mức thuế tuyệt đối quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan xin có ý kiến về trường hợp xác định thuế truy thu chiếc xe ôtô chuyển nhượng của Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội nêu tại văn thư trên. Đề nghị Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Hà Nội để được xem xét cụ thể.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan một lần nữa xin gửi tới Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa lời chào trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Cục Hải quan Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4865/TCHQ-KTTT ngày 26/09/2008 về việc xác định thuế truy thu xe ngoại giao chuyển nhượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!