Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin làm thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa tham dự triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Số hiệu: 4854/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 18/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4854/TCHQ-GSQL
V/v: Xin làm thủ tục tạm nhập tái xuất hàng triển lãm tại VN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Trả lời công văn số 1218/ĐCT ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc xin làm thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa tham dự triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, Điều 16 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan thì hàng hóa không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi tổ chức triển lãm, Tổng cục Hải quan không cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo qui định tại Mục I phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa tạm nhập tái xuất để tham dự triển lãm thuộc đối tượng được miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ TP Hà Nội;
- Cục HQ TP HCM (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin làm thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa tham dự triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171