Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 485/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với PTVT đường bộ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới đường bộ.

Để triển khai thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ kèm theo Quyết định số 202/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ chưa cài đặt phần mềm in tờ khai PTVT từ hệ thống quản lý phương tiện vận tải đường bộ thì tiếp tục sử dụng tờ khai PTVT mẫu cũ năm 2006 để thực hiện nghiệp vụ quản lý hải quan cho đến khi Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan cài đặt phần mềm, cụ thể:

- Phương tiện vận tải nước ngoài tạm nhập-tái xuất, quá cảnh, tiếp tục sử dụng tờ khai PTVT ký hiệu HQVN/2006/01-PTVT.ĐB;

- Phương tiện vận tải Việt Nam tạm xuất-tái nhập theo giấy phép/giấy chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (không phải là giấy phép liên vận), tiếp tục sử dụng tờ khai PTVT ký hiệu HQVN/2006/02-PTVT.ĐB.

2. Khi sử dụng hết tờ khai PTVT mẫu cũ năm 2006, căn cứ nhu cầu sử dụng tờ khai PTVT (tờ khai in sẵn) mẫu mới năm 2010, ký hiệu: 24-PTVTĐB/TN-TX/2010, 25-PTVTĐB/TN-TX/2010, 26-PTVTĐS/TN-TX/2010, 27-PTVTĐS/TN-TX/2010 của đơn vị mình, các Cục Hải quan tỉnh liên hệ trực tiếp với Công ty Nam Hải để đặt in và sử dụng.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT-TKHQ (để phối hợp);
- Vụ TVQT (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 485/TCHQ-GSQL ngày 29/01/2011 triển khai Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.444

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!