Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4840 TCHQ/GSQL ngày 11/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xuất nhập khẩu hàg hoá qua cửa khẩu phụ

Số hiệu: 4840 TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4840 TCHQ/GSQL
V/v xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Nghệ An

 

Tổng cục nhận được công văn số 0877/HQNA-NV ngày 30/09/2004 của Cục Hải quan Nghệ An về việc Công ty hợp tác kinh tế quân khu 4 đề nghị được làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá tại các cửa khẩu phụ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Hiệp định về quy chế biên giới quốc gia giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 01/03/1990, Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về Quy chế biên giới ký ngày 31 tháng 8 năm 1997 thì các cửa khẩu Tam Hợp và Thanh Thuỷ không phải là cửa khẩu quốc gia, quốc tế, tại các cửa khẩu này Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền cho phép làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Nghệ An biết, thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4840 TCHQ/GSQL ngày 11/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xuất nhập khẩu hàg hoá qua cửa khẩu phụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124