Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 484/TCHQ-GSQL vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 484/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 484/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Hiệp hội dệt may Việt Nam
(Đ/c: 25 Bà Triệu, Hà Nội)

Trả lời công văn số 09/CV-HHDM ngày 13/1/2010 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hoá nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công chỉ được miễn thuế nhập khẩu phần nguyên vật liệu, phế liệu, phế phẩm, nằm trong định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng đã được đăng ký với cơ quan Hải quan và được cơ quan Hải quan chấp nhận đưa vào thanh khoản.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm d, khoản 4, Điều 100 và điểm c.3, khoản 5, Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên phụ liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm sau thanh khoản hợp đồng gia công tiêu huỷ được xử lý như sau:

- Nếu nằm trong tỷ lệ hao hụt đã đăng ký với cơ quan Hải quan (đã được cơ quan Hải quan chấp nhận đưa vào thanh khoản) khi tiêu hủy không phải nộp thuế nhập khẩu.

- Nếu nguyên phụ liệu dư thừa nằm ngoài định mức đã đăng ký với cơ quan Hải quan khi tiêu huỷ phải nộp thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Dệt may Việt Nam được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 484/TCHQ-GSQL vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.433
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.4.196