Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4805/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc hoàn thuế sữa bột nhập khẩu đã tái xuất và đề nghị giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 4805/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4805/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế  Cty Dược phẩm Đô Thành

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty dược phẩm Đô Thành
 (Lô 51, Đường số 2 KCN Tân Tạo, Bình Chánh, TP.HCM)
 - Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 07/XNK-SP ngày 7/11/2005 của Công ty Dược phẩm Đô Thành về vướng mắc trong việc hoàn thuế sữa bột nhập khẩu đã tái xuất và đề nghị giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của Công ty Dược Phẩm Đô Thành, hiện nay Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang giải quyết hoàn thuế cho 13 lô sữa bột nhập khẩu đã tái xuất của Công ty, Công ty đang làm thủ tục khấu trừ thuế cho 5 lô hàng sữa nhập khẩu cho số thuế được hoàn. Tuy nhiên hiện nay Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đang có vướng mắc trong việc giải quyết hoàn thuế và khấu trừ báo cáo Tổng cục Hải quan; Để tạo điều kiện cho haọt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý tạm thời giải tỏa cưỡng chế cho Công ty Dược Phẩm Đô Thành với điều kiện:

- Công ty không còn khoản nợ thuế, phạt nào ngoài khoản nợ thuế nhập khẩu của 5 lô hàng sữa nhập khẩu đang đề nghị khấu trừ.

- Công ty có văn bản cam kết thực hiện các quyết định của Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Công ty nộp đầy đủ và đúng hạn số thuế của các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Trường hợp Công ty vi phạm một trong các điều kiện trên sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế XNK.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty Dược Phẩm Đô Thành biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4805/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc hoàn thuế sữa bột nhập khẩu đã tái xuất và đề nghị giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019

DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204