Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4802/TCHQ-GSQL về việc chấn chỉnh việc kiểm tra, xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4802/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4802/TCHQ-GSQL
V/v chấn chỉnh việc kiểm tra, xác minh C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Gần đây, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều công văn của doanh nghiệp và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục xác minh mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O. Nhưng khi kiểm tra đối chiếu lại với mẫu dấu chữ ký lưu tại Tổng cục thì có nhiều trường hợp, chữ ký và dấu đã có trong các văn bản thông báo của Tổng cục gửi cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Vấn đề này gây không ít khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu và đồng thời nâng cao trách nhiệm của công chức Hải quan và lãnh đạo cơ quan Hải quan các cấp, Tổng cục Hải quan có chỉ đạo và hướng dẫn như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cập nhật đầy đủ mẫu dấu, chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O của các nước đã được Tổng cục Hải quan thông báo bằng văn bản chính thức. Để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, Tổng cục Hải quan đang xây dựng cơ sở dữ liệu về xuất xứ hàng hóa trong đó có dữ liệu về mẫu dấu, chữ ký.

2. Trước khi gửi hồ sơ lên Tổng cục đề nghị xác minh C/O, yêu cầu công chức Hải quan tiếp nhận hồ sơ, Lãnh đạo Đội, Lãnh đạo Chi Cục và Phòng nghiệp vụ phải kiểm tra đối chiếu thật kỹ mẫu dấu chữ ký trên C/O với mẫu dấu chữ ký đã được Tổng cục sao gửi. Những trường hợp Tổng cục thông báo lại cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết là chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O đã có trong thông báo của Tổng cục (trong công văn đề nghị xác minh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu là chưa có) thì những cán bộ Hải quan liên quan đến việc tiếp nhận và kiểm tra C/O sẽ bị xem xét đánh giá về ý thức, trách nhiệm và năng lực công tác.

2. Để thuận lợi khi gửi yêu cầu xác minh C/O cho cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cùng với việc gửi công văn và hồ sơ liên quan bằng đường công văn thì gửi bằng email công văn và C/O (scan) đến các địa chỉ mail như sau: 

- Đối với C/O mẫu D, S gửi đến địa chỉ Binhdth@customs.gov.vn

- Đối với C/O mẫu AK, gửi đến địa chỉ Ngoclth@customs.gov.vn

- Đối với C/O mẫu E, gửi đến địa chỉ Vietdt@customs.gov.vn

Trong tất cả các trường hợp, đồng chuyển (cc) đến địa chỉ Tuanaa@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan có hướng dẫn và chỉ đạo đối với việc thực hiện xác minh C/O trên. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4802/TCHQ-GSQL về việc chấn chỉnh việc kiểm tra, xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69