Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 480/GSQL-GQ1 ký xác nhận Tờ khai nguồn gốc do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 480/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/GSQL-GQ1
V/v ký xác nhận Tờ khai nguồn gốc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Toyota Việt Nam

Trả lời công văn số 307/2012/TMV-PPLD ngày 23/5/2012 của Công ty Toyota Việt Nam đề nghị cho phép Chi nhánh của Công ty tại Hồ Chí Minh được ký và đóng dấu xác nhận trên Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành thì các chứng từ và nội dung các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan phải thống nhất. Do vậy, đơn vị ký và đóng dấu xác nhận trên Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu phải là đơn vị ký hợp đồng nhập khẩu, ký xác nhận trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp Công ty muốn ủy quyền cho Chi nhánh của Công ty tại Hồ Chí Minh ký và đóng dấu xác nhận trên Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu thì Công ty phải ủy quyền cho Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng nhập khẩu và ký xác nhận trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 480/GSQL-GQ1 ký xác nhận Tờ khai nguồn gốc do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.109

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77