Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 48/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về miễn thu tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 48/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TCHQ-KTSTQ
V/v miễn thu tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam.
(Đ/c: số 485 đường Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 0910/CCBV ngày 09/10/2018 của Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam (gọi tắt là Công ty) về việc miễn thu tiền chậm nộp phát sinh do ấn định thuế qua kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng đường trắng tinh luyện nhập khẩu theo các tờ khai hải quan số 10108082461 ngày 14/10/2016 và số 10120268702 ngày 29/12/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ mục a, khoản 5, Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định:

“Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”;

- Theo đó, đối với các tờ khai nhập khẩu nêu trên của Công ty do được đăng ký sau ngày 01/7/2013, nên thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó và phải tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế ấn định kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp thuế;

- Cách tính số tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 66, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trư
ng Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguy
n Văn Cẩn (để b/c);
- Cục HQ
TP. H Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, KTSTQ (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 48/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về miễn thu tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.636
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41