Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4795/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4795/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4795/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 797/HQBĐ-NV ngày 27/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định báo cáo vướng mắc về thủ tục nhập khẩu hàng hóa là phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc đối tượng hàng hóa làm thủ tục nhập khẩu.

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CVHHQNh ngày 22/02/2018 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn và công văn số 166/KSON-KK ngày 08/2/2018 của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường và công văn số 716/ĐTCBL-Đ7 ngày 19/7/2018 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) về việc trao đổi kết quả điều tra, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa được xác định là phế liệu thu được từ việc trục vớt, thanh thải tàu M/V Jupiter bị chìm đắm theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ.

2. Về nhập khẩu từng lần đối với hàng hóa là phế liệu thu được từ việc trục vớt, thanh thải tàu M/V Jupiter bị chìm đắm.

- Để thuận lợi cho Công ty Cổ phần đầu tư XNK Bông Sen Vàng (Công ty) trong việc thực hiện trục vớt và làm thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa là phế liệu trục vớt thanh thải từ tàu M/V Jupiter bị chìm đắm, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn thực hiện thủ tục nhập khẩu theo từng lần đối với khối lượng hàng hóa là phế liệu được trục vớt theo thông báo của Công ty và đảm bảo giám sát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm tập kết tránh việc thẩm lậu vào nội địa khi hàng hóa chưa được làm thủ tục nhập khẩu.

- Công ty có trách nhiệm thông báo về địa điểm tập kết hàng hóa cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn để tổ chức thực hiện việc giám sát hải quan theo quy định.

3. Giá trị tính thuế:

Căn cứ Điều 3, khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 3, Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định. Trường hợp người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan căn cứ nguyên tắc, phương pháp trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá, các tài liệu, chứng từ có liên quan quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP XNK Bông Sen Vàng (thay t/l);
(Đ/c: 6c Đội Nhân, Cống Vị, Vinh Phú, Ba Đình, Hà Nội)
- Cục Thuế XNK (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4795/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm đắm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5