Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4781/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế muối công nghiệp là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Số hiệu: 4781/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4781/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế muối công nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công Ty cổ phần hữu hạn Vedan
 (Quốc lộ 51, Ấp 2, xã Phước Thái)
 - Cục hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 432/05/CV-VDN ngày 20/10/2005 của Công ty CP hữu hạn VEDAN về việc hoàn thuế muối công nghiệp là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/8/2003 Bộ Tài chính đã có công văn số 8422 TC/TCT hướng dẫn hoàn thuế nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn tại công văn trên để xử lý vướng mắc trong quá trình hoàn thuế muối công nghiệp của Công ty CP hữu hạn VEDAN theo đúng quy định.

(Xin đính kèm công văn số 8422 TC/TCT ngày 15/8/2003 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP hữu hạn VEDAN, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4781/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế muối công nghiệp là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64